Welkom

De 9 maanden coach praktijk staat voor aandacht en bewustwording van wie jij in de kern bent en het vertrouwen in de natuurlijke processen.

Vanuit deze visie bied ik:

  • Het 9 maanden coach traject om emotioneel sterk te staan voor, tijdens en na de bevalling.

  • Hersteltraject na geboortetrauma d.m.v. het herstelgesprek.

  • Zo beval ik, eendaagse workshop

9 maanden coach
9 maanden coach Elma

Over mij

Elma Ebbinge-Rus dat is mijn naam. Naast de vele rollen die ik vervul als echtgenote, moeder van, dochter van, zus, vriendin enz. ben ik obstetrieverpleegkundige op een kraam en verlosafdeling van een ziekenhuis en nu ook 9 maanden coach.

De geboortezorg is zeker de laatste jaren onderhevig aan verandering. Het toenemend inzicht in de moeder-kind binding heeft gezorgd voor positieve veranderingen. Daarnaast is er ook een toename van medicalisering in de zorg wat positieve, maar ook negatieve kanten met zich meebrengt. Ik wil graag een positieve bijdrage leveren aan het gehele transformatieproces dat een vrouw doormaakt gedurende het geboorteproces met alle bijbehorende emoties, stress en pijn. Vanuit dat doel heb ik onderstaande cursussen gevolgd:

Ik heb in 2017 de cursus Baringspijn vanuit neurowetenschappelijk perspectief gevold bij Irena Veringa (verloskundige, onderzoeker en mindfulness trainer in de geboortezorg) en Ben Cranenburg (o.a. neurowetenschapper). Hierdoor heb ik meer inzicht gekregen in de werking van het brein m.b.t. het ervaren van pijn en de positieve invloed die we daar op uit kunnen oefenen. En dat baringspijn mag gezien worden als een vitale emotie die nodig is in de transformatie van zwanger zijn naar moeder worden.

In 2019 heb ik de cursus tot geboortetraumatherapeut afgerond bij de praktijk De Geboortespecialist van Brun Kuipers. D.m.v. het herstelgesprek wat ik geleerd heb toe te passen, hiermee help ik vrouwen hun eigen oerkracht terug te vinden en hierdoor Traumaklachten te doen verminderen/wegnemen.

In 2022 heb ik de cursus tot Traumapreventie Coach (9 maanden coach traject) afgerond bij het landelijk Zobevalik centrum. Het doel hiervan is om de a.s. moeder emotioneel sterk te laten zijn gedurende het geboorteproces en het moederschap. Zodat de moeder in haar eigen kracht staat, ongeacht hoe het gehele geboorteproces loopt, en er positief instaat/op terug kan kijken.

Ik ben er steeds meer van overtuigd dat het belangrijk is voor de moeder om een goede start te maken in het gehele proces van moeder worden. En dat het voor het kind van groot belang is om een veilige, liefdevolle start te kunnen maken in het leven, dit is een boost voor de rest van zijn/haar leven. Een goede start in het geboorteproces geeft gezondheidswinst voor beiden. Dit werkt positief door op andere gezinsleden en groter gezien op de gehele mensheid.