Reis naar vruchtbaar zijn

In dit traject, deze reis, ga je zelf verbanden leggen tussen je emoties, gevoelens, eventuele blokkades hierin en je familiegeschiedenis en je vruchtbaarheid of ook wel jou ontplooiing in je vrouw-zijn. 

Het doel hierbij is bewustwording van je lichaam en jouw gezondheid. Dit vanuit een holistische visie waarin je een systeem van eenheid bent: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. 

Deze reis is zeker aan te bevelen wanneer je stagnatie of twijfel bemerkt in je kinderwens. Tevens kan deze reis zijn “vruchten afwerpen” om meer duidelijkheid te krijgen in jou vrouw-zijn, jouw kwaliteiten, kracht en creativiteit. Deze reis geeft je meer duidelijkheid in je eigen levensgeschiedenis, hoe dat zich verhoudt tot hoe je nu in het leven staat en welke weg jij verder wilt bewandelen.

De reis bestaat uit een traject van 4 sessies van 1 ½ tot 2 uur waarin het volgende aan bod komt:

  • Contact maken met je eigen lichaam, hoe werkt jou lichaam, jouw brein zoals je nu in het leven staat.
  • Het onderzoeken van je familiegeschiedenis, je eigen geboortereis.
  • Linken leggen tussen dat wat je ontdekt hebt.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor hoe jij in het leven wilt staan.

Vruchtbaar zijn in je vrouw zijn.