Tarieven

Onderstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW

Reis naar vruchtbaar zijn

Hersteltraject

Zobevalik traject

Zobevalik workshop

Zobevalik workshop + partneravond

Moedergesprek

Rebozosluitingsritueel

Reiskosten per km (binnen 5 km is gratis)

€  400,00

€  250,00

€  600,00

€  150,00

€  200,00

€    75,00

€  350,00

€       0,30

Tip: Vraag bij je verzekering of werkgever na in hoeverre de  kosten voor het hersteltraject en/of het Zobevalik tracject of de Zobevalik workshop (=zwangerschapsbegeleiding/educatie) in jouw pakket vergoed worden. Het kan zijn dat je een vrij te besteden bedrag hebt voor psychische zorg of dat het aftrekbaar is van de belasting als bijzondere ziektekosten.