Tarieven

Een hersteltraject, gesprek van ongeveer 1,5 uur + telefonische evaluatie(s) € 190,00
9 maanden coach traject €600,00
Los coach gesprek  €  75,00
Zo-beval-ik, eendaagse workshop jan/feb/mrt € 105,00 i.p.v.
€ 150,00
Eendaagse workshop met partneravond jan/feb/mrt €  150,00 i.p.v.
€ 200,00
Reiskosten per km (binnen 5 km is gratis) €     0,30

De  bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Tarieven baby op schoot

Vraag bij je verzekering na in hoeverre de  kosten voor het hersteltraject en/of het 9 maanden coach traject (=zwangerschapsbegeleiding/educatie) in jouw pakket vergoed worden. Het kan zijn dat je een vrij te besteden bedrag hebt voor psychische zorg of dat het aftrekbaar is van de belasting als bijzondere ziektekosten.

Lid van het landelijk Zobevalik centrum