Traumaklachten

Onder trauma m.b.t. het geboorteproces, versta ik een onverwerkte gebeurtenis die heeft plaats gevonden tijdens het proces van conceptie, zwangerschap, geboorte en/of kraam periode. De onverwerkte gebeurtenis kan betrekking hebben op bijvoorbeeld een handeling die is nagelaten of verricht, communicatie die anders is verlopen of beleefd als gewenst of je voelde je niet gehoord.

Angst en stress  in de zwangerschap, die (ongemerkt en) onbehandeld blijft, heeft vele nadelen voor moeder en haar kind en het ontstaan van een nieuw gezin. Denk bijvoorbeeld aan trauma en postpartum depressie bij nieuwe moeders, en verstoorde moeder-kind relatie. En denk bij het kind aan neuro-emotionele onderontwikkeling, maar vooral de chemische reactie van DNA van het ongeboren kind door het hoge moederlijke cortisol (=stresshormoon) level in het bloed. Hierdoor kan DNA bij het kind niet volledig tot expressie komen met als gevolg psychische en/of somatische beperkingen bij het kind.

Herken jij (één van) de volgende klacht(en):

  • Angst, machteloosheid, vrees, verminderde zelfwaardering

  • Weefselletsel, verstoorde slaap, vermoeidheid, verminderde mobiliteit, hoofdpijn

  • Ineffectieve borstvoeding

  • Onzekerheid, onrust, overprikkeld, snel emotioneel, (postnatale) depressie, flashbacks, black-out

  • Verstoord functioneren binnen het gezin

  • Boosheid, eenzaamheid, overprikkeld, verdriet

  • Verstoorde hechting met je kind

  • Twijfel/angst voor volgende zwangerschap

Het kan zijn dat je traumaklachten hebt waarbij je zelf duidelijk de link legt naar een fase of gebeurtenis van het doorlopen geboorteproces. Het kan ook zo zijn dat, dat niet duidelijk is of dat de klachten zijn voortgekomen uit het proces van je eigen geboorte en dat die meer naar de voorgrond zijn gekomen door het geboorteproces van je kind. Het kan zelfs zo ver terug gaan dat tijdens de overgang (weer een fase in je lichaam waarin de hormonen een grote rol spelen) genoemde klachten naar boven komen.

Bij herkenning van het ontstaan van een klacht/enkele klachten, zeker wanneer je de link legt met het doorgemaakte geboorteproces of wanneer de klacht(en) na het geboorteproces is/zijn versterkt, kan ik je helpen d.m.v. het herstelgesprek.

Traumaklachten Echo
Traumaklachten zwanger
Traumaklachten Bevalling